Reference a ukázky naší činosti

 • Dodávka trávníkových koberců pro tramvajový svršek tratě Barrandov
 • Poradenská, projekční a realizační činnost při výstavbě fotbalového hřiště SK Kunratice
 • Otimalizace výživy trávníku fotbalového hřiště FTVS Praha
 • Prováděcí projekt rekonstrukce škvárového hřiště na travnaté obj ektu ZŠ Pošepného 2022, Praha 4
 • Spolupráce na tvorbě ČSN 73 5910 "Navrhování, výstavba a rekonstrukce travnatých hřišť uzavřeného tvaru", která byla v roce 1995 vydána Českým normalizačním institutem pro potřeby ČMFS.
 • Posudek postupu prací při realizaci akce “Zatravnění fotbalového hřiště v Mrklově na Křížovkách
 • Technická zpráva rozboru vzorků vegetačního substrátu hřiště AFK Podolí Praha
 • Prováděcí pokyn Českomoravského fotbalového svazu k atestacím hřišť s umělými trávníky
 • Průzkumná šetření na fotbalovém hřišti Sokol Cholupice a návrh opatření
 • Vyhodnocení stavu travnaté plochy hřiště Městský stadion v Brně
 • Vyhodnocení stavu jamkovišť golfového hřiště Sport Hostivař,a.s.
 • Vyhodnocení stavu travnaté plochy hřiště Městský stadion, Vítkovice Aréna, a.s.
 • Vyhodnocení stavu hlavní travnaté fotbalové plochy FK ADMIRA PRAHA
 • Vliv výstavby a provozu golfového hřiště Roztěž na jakost povrchových vod v zájmovém území
 • Optimalizace výživy trávníku GH Mstětice – dráhy a jejich okolí
 • Vliv výstavby a provozu golfového hřiště Zbraslav na jakost povrchových vod v zájmovém území
 • Posudek na příčiny zamokření zahrad u domů Hamr RD 1 a Hamr RD 2 a zásady řešení odvodnění
 • Metodický pokyn Českomoravského fotbalového svazu k výstavbě hřišť s umělými trávníky třetí a vyšší generace pro projektanty a investory